Kauno dailės gimnazijos modernizavimas

Kauno dailės gimnazijos vizija – asmens ugdymosi sėkmės siekianti švietimo įstaiga - dailės ugdymo edukacinis centras, bendradarbiaujantis su giminingomis meno institucijomis Lietuvoje ir užsienyje, sukuriantis šiuolaikiškas, technologijomis ir pedagoginėmis bei psichologinėmis naujovėmis grįstas ugdymosi sąlygas, orientuotas į kūrybinių mokinių galių didinimą, kūrybiškumo skatinimą. Pagrindinė problema, su kuria susiduria mokykla, ir kurią siekiama spręsti įgyvendinant šį projektą – trūksta modernios specializuotos mokymosi aplinkos (specialių erdvių, įrangos, priemonių ir baldų), siekiant suteikti aukštos kokybės, technologijomis ir inovacijomis grįstą ugdymą. Todėl išsikeltas projekto tikslas  - modernizuoti Kauno dailės gimnazijos pastatus ir mokymosi aplinkas. Projekto uždavinys - modernizuoti mokyklos pastatus ir mokymosi aplinkas, įsigyjant reikalingas paslaugas, įrangos bei priemonių. Projekto veiklos: 1) rangos darbai mokyklos pastatuose, 2)priemonių įsigijimas, 3) baldų įsigijimas.

Projektai

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 684 20526
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis