Apie mus

Olweus patyčių prevencijos programa

Mieli tėvai/globėjai,

mūsų mokykla, siekdama užtikrinti mokinių saugumą ir gerą savijautą, įgyvendina Olweus patyčių prevencijos programą. Tyrimai rodo, jog šios programos įgyvendinimo metu sumažėja patyčių atvejų skaičius, gerėja mokinių tarpusavio santykiai ir mokyklos mikroklimatas.
Pagrindinis Olweus patyčių prevencijos programos tikslas - užkirsti kelią vykstančioms patyčioms ir sumažinti naujų patyčių atvejų atsiradimo galimybę. Programa skirta visiems 1 – 10 klasėse besimokantiems mokiniams.

Jūsų, tėvų/globėjų, vaidmuo patyčių prevencijoje yra labai svarbus. Jūsų vaikas bus skatinamas pranešti apie patyčias suaugusiajam mokykloje arba namuose, jei jis arba ji tapo patyčių objektu arba patyčių liudininku.
Labai svarbu, kad Jūs rimtai reaguotumėte į patyčias ir praneštumėte apie tai mūsų mokyklos darbuotojams. Mūsų mokyklos darbuotojai žino kaip reikėtų elgtis su patyčių organizatoriais ar vykdytojais ir spręsti patyčių situacijas. Patyčių nereikėtų laikyti paprasčiausiais vaikų žaidimais ar įprastu reiškiniu, su kuriuo vaikai turėtų susidoroti. Kiekvienas mokinys turi teisę mėgautis ir džiaugtis saugia mokyklos atmosfera bei aplinka.

Jei jums kilo kokių nors klausimų, susijusių su šia programa, prašome kreiptis į Jūsų vaiko klasės auklėtoją, socialinę pedagogę, programos vykdymo mokykloje koordinatorę, mokyklos vadovus.

 

 

Nuoširdžiai,
Kauno dailės gimnazijos administracija

Kauno dailės gimnazijos modernizavimas

Kauno dailės gimnazijos vizija – asmens ugdymosi sėkmės siekianti švietimo įstaiga - dailės ugdymo edukacinis centras, bendradarbiaujantis su giminingomis meno institucijomis Lietuvoje ir užsienyje, sukuriantis šiuolaikiškas, technologijomis ir pedagoginėmis bei psichologinėmis naujovėmis grįstas ugdymosi sąlygas, orientuotas į kūrybinių mokinių galių didinimą, kūrybiškumo skatinimą. Pagrindinė problema, su kuria susiduria mokykla, ir kurią siekiama spręsti įgyvendinant šį projektą – trūksta modernios specializuotos mokymosi aplinkos (specialių erdvių, įrangos, priemonių ir baldų), siekiant suteikti aukštos kokybės, technologijomis ir inovacijomis grįstą ugdymą. Todėl išsikeltas projekto tikslas  - modernizuoti Kauno dailės gimnazijos pastatus ir mokymosi aplinkas. Projekto uždavinys - modernizuoti mokyklos pastatus ir mokymosi aplinkas, įsigyjant reikalingas paslaugas, įrangos bei priemonių. Projekto veiklos: 1) rangos darbai mokyklos pastatuose, 2)priemonių įsigijimas, 3) baldų įsigijimas.

Projektai

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 684 20526
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis