Apie mus

Finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. gruodžio 31 d.:

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. rugsėjo 30 d.:

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. birželio 30 d.:

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. kovo 31 d.:

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. gruodžio 31 d.:

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. rugsėjo 30 d.:

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. birželio 30 d.:

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. kovo 31 d.:

Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. gruodžio 31 d.:

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų taisyklės Parsisiųsti

Įsakymas dėl viešųjų pirkimų taisyklių Parsisiųsti

Pirkimų planas Parsisiųsti

Pirkimų ataskaita

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija,

patvirtinta 2016 m. rugsėjo 12 d. Kauno dailės gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-33:

 

Komisijos pirmininkė – Elada Mikuckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Nariai:

Jonė Žagelienė, socialinė pedagogė,

Vilma Pavlovienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

Oksana Čekavičienė, psichologė,

Vilmeta Anusevičienė, matematikos vyr. mokytoja,

Vida Kell, pradinių klasių mokyt. metodininkė,

Žėrutė Semaškienė, direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui

 

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2016-2017 m.m

Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas 2015-2017 m.m

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 684 20526
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis