Dailės mokytojai

Pavardė, vardas

Kvalifikacinė kategorija

Mokomieji dalykai

Čepulienė Dalia

Mokyt. metodininkė

Dailė, grafinis dizainas

Dackevičiūtė Sigita

Mokyt. metodininkė

Skulptūra, erdvinė plastika, kompozicija

Dadurkevičienė Giedrė

Mokyt. metodininkė

Dailė, dizainas

Daščiorienė Ingrida

Vyr. mokytoja

Piešimas

Galdikaitė Jolanta

Mokyt. metodininkė

Dailė, grafika

Jarašius J. Saulius

Vyr. mokytojas

Dizainas

Juškevičiūtė Aistė

Vyr. mokytoja

Dailė, tapyba, akvarelė

Katkevičiūtė Virginija

Mokyt. metodininkė

Dailė, tekstilė

Lunskienė Danguolė

Mokyt. metodininkė

Dailė, piešimas

Mikalauskis Evaldas

Mokyt. metodininkas

Piešimas, grafika, šriftas

Mikėnas Saulius

Mokyt. metodininkas

Dailės istorija

Pečiukas Česlovas

Vyr. mokytojas

Piešimas

Prialgauskienė Giedrė

Mokytoja

Grafinis dizainas

Rimkevičius Artūras

Vyr. mokytojas

Piešimas, keramika, stiklas

Rukšėnienė Dovilė

Mokyt. metodininkė

Dailė, tekstilė

Staškevičiūtė Ramunė

Mokyt. ekspertė

Tapyba, akvarelė, dailė

Šlajienė Daiva

Mokyt. metodininkė

Dailė, piešimas, akvarelė, tautodailė

Šlapikas Algimantas

Mokyt. metodininkas

Skulptūra

Šležaitė Milda

Vyr. mokytoja

Dailė

Šležienė Birutė

Vyr. mokytoja

Piešimas

Vaičys Gintautas

Mokyt. metodininkas

Tapyba, akvarelė

Varkalaitė Laimutė

Vyr. mokytoja

Dizainas

Žebrauskas Tadas

Vyr. mokytojas

Dizainas, projektavimas

Žmuidienė Rasa

Mokyt. metodininkė

Dailė, grafika

Bendrojo lavinimo mokytojai

 

Pavardė, vardas

Kvalifikacinė kategorija

Mokomieji dalykai

Anusevičienė Vilmeta

Vyr. mokytoja

Matematika

Auglienė Palmira

Mokyt. metodininkė

Biologija, gamta ir žmogus

Drąsutavičienė Dalė

Mokyt. ekspertė

Lietuvių kalba

Drąsutavičiūtė Natale Aistė

Vyr. mokytoja

Anglų kalba

Foley Rita

Vyr. mokytoja

Tikyba

Kell Vida

Mokyt. metodininkė

Pradinės kl.

Kulbokienė Aistė

Vyr. mokytoja

Lietuvių kalba

Markauskaitė Regina

Vyr. mokytoja

Chemija, gamta ir žmogus

Markauskienė Daiva

Mokyt. metodininkė

Lietuvių kalba

Mikuckienė Elada

Vyr. mokytoja

Istorija

Mikuckis Saulius

Mokyt. metodininkas

Istorija

Mosunovas Andrius

Mokytojas

Kūno kultūra

Nemčinskienė Birutė

Mokyt. metodininkė

Muzika

Nenachova Marina

Vyr. mokytoja

Vokiečių, rusų kalba

Pečiūrienė Rūta

Mokyt. metodininkė

Pradinės kl.

Prialgauskienė Giedrė

Mokytoja

Informacinės technologijos

Ramanauskas Algimantas

Vyr. mokytojas

Fizika

Skraskadamskienė Renata

Vyr. mokytoja

Pradinės kl.

Sloveckienė Nerutė

Vyr. mokytoja

Kūno kultūra

Stasiukynaitė Renata

Mokyt. metodininkė

Prancūzų kalba

Šadbaraitė Lina Mokytoja Matematika

Šeškauskaitė Lina

Mokytoja

Anglų kalba

Šniokienė Violeta

Mokyt. metodininkė

Pradinės kl.

Staškevičienė Genovaitė

Mokyt. metodininkė

Matematika

Zujevaitė Vitalija

Vyr. mokytoja

Etika

Zakarauskienė Kristina

Vyr. mokytoja

Geografija, gamta ir žmogus

Zablockienė Loreta

Mokyt. metodininkė

Lietuvių kalba

Gimnazijos gyvenimas

Baigiamųjų darb...
Kaukė
Koncertas
Paskutinis skam...

Skaityti daugiau: Gimnazijos gyvenimas

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 684 20526
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis