Standartizuotų testų rezultatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzaminų lyginamosios analizės 2018 m.

Apibendrintų mokyklos 2018 m. VBE rezultatų palyginimas su šalies ir savivaldybės mokyklų rezultatais

 

Skaityti daugiau: Egzaminų lyginamosios analizės 2018 m.

Egzaminų statistika ir PUPP

 2014-2018 metų valstybinių egzaminų statistika

 

MOKINIŲ, LAIKIUSIŲ VALSTYBINIUS EGZAMINUS, SKAIČIUS NUO 2014 M. 

 

Metai

Abiturientų

skaičius

Laikiusieji valstybinius egzaminus

Skaičius

Procentai

2014

35

35

100

2015

27

27

100

2016

25

25

100

2017

28

28

100

2018

34

34

100

 

VALSTYBINIŲ (IR DAILĖS) BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATŲ VIDURKIAI NUO 2014 M.

 

Metai

Mokyklinio brandos egzamino rezultatų vidurkiai

 Mokyklinio brandos egzamino rezultatų vidurkiai

Valstybinių brandos egzaminų rezultatų vidurkiai

Dailė

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Anglų k.

Mat.

Istorija

Biologija

Inf. tech.

 Fizika

Geografija

2014

9,6

8

52