Priėmimo tvarkos aprašas

PRIĖMIMO Į KAUNO DAILĖS GIMNAZIJĄ
TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Priėmimo į Kauno dailės gimnaziją tvarkos aprašas (toliau Aprašas) sudarytas remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-552. Į Kauno dailės gimnaziją priimami gabūs dailei vaikai iš visos šalies, išlaikę stojamuosius egzaminus.

 

II. EGZAMINO ORGANIZAVIMAS

Stojantieji (toliau Kandidatai) priimami į 1 ir 5 klases (formuojamos naujos klasės) ir į esamas laisvas vietas kitose klasėse. Informacija apie stojamąjį egzaminą skelbiama iš anksto Kauno dailės gimnazijos interneto tinklalapyje ir skelbimų lentoje. Kandidatai priimami pasibaigus mokslo metams.

Kandidatai iki nustatytos datos pristato šiuos dokumentus:

 

  1. vieną iš pažymėjimų arba pažymą:
  • įgyto išsilavinimo pažymėjimą,
  • mokymosi pasiekimų pažymėjimą, 
  • pažymą apie mokymosi pasiekimus;
  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. 2 nuotraukas (pažymėjimams);
  3. prašymai pildomi gimnazijoje.

 

Kandidatai stojamojo egzamino metu atlieka šias užduotis:

  • Piešimas (pieštuku) - natiurmortas (stojantiems į III g. kl. natiurmortas ir gipsinė galva),
  • tapyba (guašu) – natiurmortas,
  • kompozicija (tušu) pagal duotą temą,
  • kompozicija (mėgstamomis priemonėmis) pagal duotą temą.

 

Kandidatams stojamajam egzaminui reikalingos dailės priemonės:

  • Pieštukai (įvairaus minkštumo),
  • trintukai,
  • smeigtukai, segtukai (popieriaus lapui prie lentos tvirtinti),
  • teptukai (įvairaus pločio ir dydžio),
  • tušas (juodas),
  • plunksnelės (plonos), plunksnakotis,
  • guašas,
  • indelis vandeniui,
  • mėgstamos priemonės: spalvoti pieštukai, flomasteriai, akvarelė, pastelė ir pan.,
  • paletė spalvų maišymu.

 

III. VERTINIMAS

Stojamajam egzaminui vykdyti ir Kandidatų darbams vertinti sudaromos komisijos ir nustatomas stojamųjų egzaminų terminas, rezultatų paskelbimo laikas.


Kandidatų darbai vertinami pagal lygmenis:


I. Patenkinamas (prilyginama 5-6 balams),
II. Pagrindinis  (prilyginama 7-8 balams),
III. Aukštesnysis (prilyginama 9-10 balams).


Kandidatų gabumai nustatomi pagal II ir III lygmenis.

 

Kandidatų darbai vertinami pagal kriterijus:

 

  • Gamtos stebėjimas. Pageidautina, kad kandidatas būtų pastabus, jautrus detalėms, įžiūrėtų, kuo vienas objektas skiriasi nuo kito, kuo jie panašūs, kad turėtų erdvinį pojūtį.
  • Atsakymas į užduotį, temą.
  • Darbo nuoseklumas.
  • Darbo atlikimo kokybė, užbaigtumas.

Piešimo užduotis:
Toninis jautrumas. Kandidatas turi sugebėti atskirti ir perteikti kuo daugiau tonų nuo balto iki juodo.

Tapybos užduotis:
Spalvinis jautrumas. Kandidatas turi derinti spalvas, naudoti kuo platesnę spalvinę gamą, jausti koloritą.

Grafikos užduotis:
Linijų ir dėmių komponavimas. Kandidatas turi išradingai naudoti įvairaus storio linijas, jų dermes, komponuoti baltas, pilkas bei juodas dėmes, naudoti įvairias faktūras.

Kompozicijos užduotis:
Kūrybingumas, originalumas. Kandidatas turi gebėti pasakoti vaizdais, perteikti tam tikrą nuotaiką, įspūdį, originaliai komponuoti, naudoti menines išraiškos priemones.

 

Darbų vertinimas ir Kandidatų priėmimas fiksuojami priėmimo į gimnaziją komisijos posėdžio protokole, rezultatai skelbiami gimnazijos interneto tinklalapyje.

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 684 20526
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis