PERŽIŪROS

2013 m. sausio 13 - 17 dienomis gimnazijoje vyko I-ojo pusmečio dailės darbų peržiūros.

Savo kūrinius pristatė 5-IV gimn. klasių mokiniai.

 

    

 

Dizainas, III-IV gimn. kl.

 

 Dizainas, 8 kl.                                                           Tekstilė, I gimn. kl.

    

 Akvarelė, I gimn. kl.

  

Grafika, III-IV gimn. kl.

  

Grafika, I gimn. kl.                Piešimas, II gimn. kl.

  

Dailė, 5 kl.

 

Tapyba, III gimn. kl.                                      Piešimas, II gimn. kl.

    

Piešimas, IV gimn. kl.

    

Piešimas, IV gimn. kl.

       

Piešimas, III gimn. kl.                                                        Skulptūra, IV gimn. kl.

   

Stiklas, II gimn. kl.            Skulptūra, IV gimn. kl.

 

 

Advento popietė

2018 m. gruodžio 13 d. gimnazijos bendruomenė tiesiog užtvindė VDU Didžiąją aulą, kurioje vyko Advento popietė

Skaityti daugiau: Advento popietė

Prakartėlė Šv. Jurgio bažnyčiai

 

Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje - nauja prakartėlė, sukurta 5-6 kl. mokinių

 

 

 

 

 

2016 m. Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje prieš Šv. Kalėdas lankytojus džiugino naujas „Betliejus“ - prakartėlė, kurią sukūrė 5-6 kl. mokiniai. Šiais metais vaikai nulipdė ne tik pagrindinių veikėjų, gyvūnų skulptūrėles, bet ir nemažą būrį giedančių bei muzikuojančių angelų. Itin nuotaikingi personažai kiekvienam žiūrovui pakėlė ūpą, nuteikė džiugiam švenčių laukimui! 

Mokinių vadovės - dailės mokytojos: Ramunė Staškevičiūtė, Dalia Čepulienė, Rasa Žmuidienė, Virginija Katkevičiūtė, Dovilė Rukšėnienė, Daiva Šlajienė, Jolanta Galdikaitė, Giedrė Dadurkevičienė. Darbų koordinatorė ir organizatorė - Ramunė Staškevičiūtė.

Apie prakartėlę rašė ir www.bernardinai.lt: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-12-16-sv-jurgio-baznycia-kaune-pasipuose-atnaujinta-prakartele/152864#.WFOFfLzU5aI.facebook

 

  

 

 Vaikai ruošia prakartėlę Šv. Jurgio bažnyčiai (2013 m.)

  

     

    

  

 

Kauno miestas jau pasipuošė, laukdamas pagrindinių metų švenčių. Įžiebta ir puošnioji Rotušės aikštės eglė, o mes vis dar laukiame gausaus balto sniego ir ruošiamės džiugiausiai metų šventei – Kalėdoms, kūdikėlio Jėzaus gimimo šventei. Pasaulis iki šiol metus skaičiuoja nuo Jėzaus gimimo. Tai sunkiai suvokiama kalėdinio džiaugsmo paslaptis, kurią Kalėdų rytą skelbia viso pasaulio bažnyčių varpai.

Prieškalėdinis susikaupimo laikotarpis – Adventas (lot. „atėjimas“). Anuomet, prieš prasidedant Adventui, visus piemenėlius jų šeimininkai paleisdavo pas namiškius ilsėtis ir ruoštis šventei. Tuo tarpu Kauno dailės gimnazijos mokiniai, laukdami džiaugsmingų Šv. Kalėdų, visą mėnesį darbuojasi kurdami Šv. Jurgio Kankinio bažnyčiai „Betliejų“, lietuviškai – prakartėlę. Prakartėlė – Jėzaus gimimo gyvulių tvarte vaizdelis, kuriame dalyvauja Švč. Mergelė Marija, šventasis Juozapas, kūdikis Jėzus. Neretai čia dar būna piemenėliai, Trys Karaliai ir gyvuliai. Viso pasaulio krikščioniškose šalyse Kalėdų prakartėlės yra labai populiarios ir turi savo istoriją.

Šv. Pranciškus Asyžietis 1223 m. Grecio vietovėje įrengė pirmąjį „Betliejų“ su gyvais piemenėliais, jaučiu ir avimis, Marija ir Juozapu ir gyvu, ėdžiose gulinčiu kūdikėliu. Rengdamas tokį gyvą paveikslą, Šv. Pranciškus norėjo ir pats labiau įsigilinti į Jėzaus Kristaus gimimo stebuklą, ir tikintiesiems parodyti, kokiame skurde Dievo sūnus žemėje gimė. Personažų vaidinamos scenos tarsi priartino prie žmonių Dievą. Nuo to laikoBetliejausrengimas bažnyčioseper Kalėdas išplito po visą pasaulį. Lietuvoje šiomis dienomis daugėja bažnyčių, kuriose galima pamatyti naujų, netikėtų ir net gyvų prakartėlių, organizuojamos jų parodos, į kūrybinį procesą įtraukiami  ir moksleiviai.

Kauno dailės gimnazijos 6 klasės moksleiviai, padedami savo dailės mokytojų (D. Čepulienė, A. Juškevičiūtė, V. Katkevičiūtė, D. Lunskienė, D. Rukšėnienė, R. Staškevičiūtė, N.Šiupinskienė, R. Žmuidienė) ir bando sukurti tokią prakartėlę, skirtą Šv. Jurgio Kankinio bažnyčiai. Prakartėlė bus baigta ir pastatyta bažnyčioje prieš pat šventes, o pašventinta per Bernelių Mišias. Dabar vyksta parengiamieji darbai, planuojama  įrengti trijų dimensijų 5 metrų ilgio ir 3 metrų aukščio „Betliejų“ su 50 cm. aukščio figūrėlėmis, vaizduojančiomis kalėdinės istorijos veikėjus.

Visų skulptūrėlių pagrindas daromas papje mašė (pranc.papier-mâché'kramtytas popierius') technika, kuomet minkšta popieriaus masė maišoma su klijais ir modeliuojama norima forma. Ši technika turi labai senas rytietiškas šaknis. Yra šalių, kur ir dabar kiaurus metus jos pagalba daromos nuostabios skulptūros bei įvairūs daiktai, skirti religinėms šventėms. Popieriaus medžiaga labai tinkama ir prieinama mokiniams, nesunku šitos technikos juos išmokyti. Šiais laikais vertinamas ja išgaunamas medžiagos gaivališkumas, universalumas ir grožis.

Švč. Mergelė Marija, šventasis Juozapas, kūdikėlis Jėzus, Trys Karaliai, angelai, Betliejaus žvaigždė, piemenys, avys, asilas, karvė, kupranugariai, arklys – tai patys svarbiausi prakartėlės personažai, kuriais dažniausiai ir apsiribojama, tačiau būsimasis „Betliejus“ bus šiek tiek nutolęs nuo tradicinio evangelinio prakartėlės lakoniškumo. Vaikai, siekdami ją suaktualinti, į Jėzaus Kristaus gimimo šventę pakvietė ir miestelėnus, baltą pelėdą, katiną, šunį, šešką, paukščius, tigrą bei kitus veikėjus. Iš viso jų turėtų susirinkti apie 50. Nieko stebėtino juk džiugi žinia pasklido visiems!

Beveik 40 mokinių darbuojasi, studijuodami prakartėlės istoriją, simboliką, personažus, jų išvaizdą, aprangą, žmogaus ir gyvūnų proporcijas. Norint įrengti prakartėlę, reikia turėti gerą skonį, istorinių ir evangelinių žinių. Mokiniai stengsis bažnyčioje sukurti paslaptingą, šventinę nuotaiką, kad prakartėle grožėtųsi ir ją suprastų tiek bendraamžiai, tiek tėveliai, tiek seneliai. Juk tas, kas kuria „Betliejų“, tarsi sako vizualų pamokslą žiūrovams.

Parengė dailės mokytoja Ramunė Staškevičiūtė

 

 

 

STOJAMIEJI EGZAMINAI

 

 2018 m. STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ REZULTATAI:

 

Mokinių,  priimtų į 1 klasę, sąrašas:

Eil.
Nr.

Vaiko pavardė, vardas

Nutarimas

Pastabos

1

Fomina Sofija

Priimti į 1 klasę

 

2

Gelažauskaitė Sofija

Priimti į 1 klasę

 

3

Lukoševičiūtė Miglė

Priimti į 1 klasę

 

4

Valevičiūtė Giedrė

Priimti į 1 klasę

 

5

Vitkauskaitė Nida

Priimti į 1 klasę

 

6

Lukošiūtė Milda

Priimti į 1 klasę

 

7

Pakštalytė Rusnė

Priimti į 1 klasę

 

8

Vengraitytė Barbora

Priimti į 1 klasę

 

9

Petrulis Jurgis

Priimti į 1 klasę

 

10

Makštutytė Ieva

Priimti į 1 klasę

 

11

Sipavičius Kristijonas

Priimti į 1 klasę

 

12

Akelaitytė Gaudrė

Priimti į 1 klasę

 

13

Stanina Aronas

Priimti į 1 klasę

 

14

Stripeikytė Danielė

Priimti į 1 klasę

 

15

Šmitas Jeronimas

Priimti į 1 klasę

 

16

Kibirkštis Herkus

Priimti į 1 klasę

 

17

Godvadas Mykolas

Nepriimti

1 kandidatas

18

Mockevičiūtė Elija

Nepriimti

2 kandidatė

 

 

KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA

PRIĖMIMO KOMISIJOS Į 5 KLASĘ

P R O T O K O L A S Nr. PK-3

2018 m. birželio 5 d.

 

 

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Balų suma

Nutarimas

1

Gudelevičiūtė Neringa

38

priimti

2

Gelažauskaitė Marija

37

priimti

3

Vilčinskaitė Marta

37

priimti

4

Gurskaitė Greta

36

priimti

5

Žuravliova Margarita

36

priimti

6

Juodytė Liepa

35

priimti

7

Jusaitytė Fausta

34

priimti

8

Lankelytė Elzė

34

priimti

9

Kazakauskaitė Ilzė

34

priimti

10

Tarabildaitė Žara

34

priimti

11

Deltuvaitė Luknė

33

priimti

12

Zareckaitė Ona

33

priimti

13

Breivytė Izabelė

33

priimti

14

Libaitė Lėja

33

priimti

15

Stankevičiūtė Ieva

32

priimti

16

Pavasarytė Saulė

31

priimti

17

Dambrauskaitė Milda

31

priimti

18

Jamantaitė Elena

31

priimti

19

Pūras Jogaila

31

priimti

20

Pupelytė Bitė

31

priimti

21

Rinkevičiūtė Rugilė

31

priimti

22

Šeduikytė Rusnė

31

priimti

23

Ragaišytė Iliana

31

priimti

24

Rimkus Radvilas

30

priimti

25

Astrauskaitė Giedrė

30

priimti

26

Rinkevičius Ąžuolas

30

priimti

27

Bielskytė Ugnė

30

priimti

28

Pelekevičiūtė Lukrecija

30

priimti

29

Šmigelskaitė Paula

30

priimti

30

Abramavičiūtė Ugnė

29

priimti

31

Abramavičiūtė Eivilė

29

priimti

32

Seikauskaitė Luknė

29

priimti

33

Ivanova Kotryna

29

priimti

34

Kulešaitė Ūla

28

priimti

35

Tamašas Tomas

28

priimti

36

Armonaitė Austėja

28

priimti

37

Sirutavičius Jokūbas

28

priimti

38

Bagdonaitė Liudvika

28

priimti

39

Satkunskytė Rusnė

28

priimti

40

Jekabsone Gabrielė

28

priimti

41

Kunickaitė Austėja

28

priimti

42

Darulis Nikolas

28

priimti

43

Kuliavaitė Teresė

28

priimti

44

Vasiliauskaitė Kamilė

28

priimti

45

Daraškevičiūtė Fausta

28

priimti

 

KAUNO  DAILĖS GIMNAZIJA
PRIĖMIMO KOMISIJOS Į 7 KLASĘ
P R O T O K O L A S  Nr. PK-4

2018 m. birželio 19 d.
Kaunas

Eil.
Nr.

Pavardė, vardas

Balų suma

Nutarimas

1

Baltrušaitytė Urtė

40

priimti

2

Vaišnoraitė Rugilė

39

priimti

3

Miliauskas Dovydas

34

priimti

4

Mironova Kamila

32

kandidatė

 

            KAUNO  DAILĖS GIMNAZIJA
PRIĖMIMO KOMISIJOS Į 8 KLASĘ
P R O T O K O L A S  Nr. PK-5

2018 m. birželio 19 d.
Kaunas

Eil.
Nr.

Pavardė, vardas

Balų suma

 Nutarimas

1

Biliūnaitė Vaiga

40

1 kandidatė

2

Klimavičiūtė Aušrinė

39

2 kandidatė

3

Bulavaitė Emilija

37

3 kandidatė

4

Janulaitytė Beatričė

34

4 kandidatė

5

Jančiukaitė Saulė

32

5 kandidatė

 

KAUNO  DAILĖS GIMNAZIJA
PRIĖMIMO KOMISIJOS Į I gimn. KLASĘ
P R O T O K O L A S  Nr. PK-6

2018 m. birželio 19 d.
Kaunas

Eil.
Nr.

Pavardė, vardas

Balų suma

Nutarimas

1

Tamulevičiūtė Justina

40

priimti

2

Petronis Adomas

40

priimti

3

Bitinaitė Evelina Marija

35

priimti

4

Prokopenko Viktorija

32

priimti

5

Neseckaitė Gustė

32

priimti

6

Diktoraitė Deimilė

30

priimti

7

Kazlauskaitė Gerda

28

priimti

_________________

KAUNO  DAILĖS GIMNAZIJA
PRIĖMIMO KOMISIJOS Į III gimn. KLASĘ
P R O T O K O L A S  Nr. PK-7

2018 m. birželio 19 d.
Kaunas

Eil.
Nr.

Pavardė, vardas

Balų suma

 Nutarimas

1

Kapcevičius Jaris

44

Kviečiamas pokalbiui

2

Veršininaitė Meda

43

Kviečiama pokalbiui

3

Dovidonytė Justė

40

Kviečiama pokalbiui

4

Jakštytė Deimantė

40

Kviečiama pokalbiui

5

Bardauskas Arnas

37

Kviečiamas pokalbiui

 

 

Projektai

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 684 20526
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis