Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija,

patvirtinta 2017 m. rugpjūčio 31d. Kauno dailės gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-33:

 

Komisijos pirmininkė – Elada Mikuckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Nariai:

Greta Akelaitienė, socialinė pedagogė,

Vilma Pavlovienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

Oksana Čekavičienė, psichologė,

Kristina Zakarauskienė, geografijos vyr. mokytoja,

Vida Kell, pradinių klasių mokyt. metodininkė.

 

 

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas

Projektai

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 684 20526
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka