Dailės mokytojai

Pavardė, vardas

Kvalifikacinė kategorija

Mokomieji dalykai

Čepulienė Dalia

Mokyt. metodininkė

Dailė, grafinis dizainas

Dackevičiūtė Sigita

Mokyt. metodininkė

Skulptūra, erdvinė plastika

Dadurkevičienė Giedrė

Mokyt. metodininkė

Dailė, dizainas

Daščiorienė Ingrida

Vyr. mokytoja

Piešimas

Daukšienė Daina

Vyr. mokytoja

Keramika

Galdikaitė Jolanta

Mokyt. metodininkė

Dailė, grafika

Jarašius Saulius Juozas

Mokytojas

Dizainas

Juškevičiūtė Aistė

Vyr. mokytoja

Dailė, tapyba, akvarelė

Katkevičiūtė Virginija

Mokyt. metodininkė

Dailė, tekstilė

Lunskienė Danguolė

Mokyt. metodininkė

Dailė, piešimas

Mikalauskis Evaldas

Mokyt. metodininkas

Piešimas, grafika, šriftas

Mikėnas Saulius

Mokyt. metodininkas

Dailės ir architektūros istorija

Pečiukas Česlovas

Vyr. mokytojas

Piešimas

Rimkevičius Artūras

Vyr. mokytojas

Piešimas, keramika, stiklas

Rukšėnienė Dovilė

Mokyt. metodininkė

Dailė, tekstilė, piešimas

Smalakienė Beata

Mokytoja

Dizainas, grafinis dizainas

Staškevičiūtė Ramunė

Mokyt. ekspertė

Tapyba, akvarelė, dailė

Šlajienė Daiva

Mokyt. metodininkė

Dailė, piešimas, akvarelė, tautodailė

Šlapikas Algimantas

Mokyt. metodininkas

Skulptūra

Šležaitė Milda

Mokyt. metodininkė

Dailė, akvarelė

Šležienė Birutė

Vyr. mokytoja

Piešimas

Vaičys Gintautas

Mokyt. metodininkas

Tapyba, akvarelė

Žebrauskas Tadas

Vyr. mokytojas

Dizainas, projektavimas, dailė

Žmuidienė Rasa

Mokyt. metodininkė

Dailė, grafika

Žukauskas Tomas

Mokytojas

Piešimas, dailė

Projektai

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 614 33166
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka