Paroda, skirta lietuvos žydų vaikams atminti

2018 m., kaip ir kasmet, Kauno dailės gimnazijos Tolerancijos centras kvietė paminėti Rugsėjo 23 d. - Lietuvos žydų genocido atminimo dieną ir susipažinti su Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centro sukurta k ilnojamąja paroda „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“.

Ši paroda skirta Holokausto metais nužudytiems ir išgelbėtiems Lietuvos žydų vaikams, o taip pat – jų gelbėtojams, Pasaulio tautų teisuoliams atminti.

Daugiau kaip devyni iš dešimties prieš karą Lietuvoje gyvenusių žydų tapo masinių, sistemingų, metodiškų žudynių aukomis. Iš senų nuotraukų į mus žvelgia vaikai, kurių vardai ir žūties vietos žinomi, ir vaikai, kurių likimo konkrečiai mes nežinome, bet jų nuotraukos buvo rastos sudegintų getų griuvėsiuose.

Išgelbėti žydų vaikai pasakoja apie artimųjų netektį, nežmonišką įtampą ir kaustančią baimę, lydėjusią juos per visą karą. Tačiau ir tomis baisaus smurto, atgrasaus antisemitizmo ir kurstomos neapykantos dienomis atsirado žmonių, kurių ryžtas gresiančios mirties akivaizdoje nepaisyti žmogėdriškų įstatymų išgelbėjo ne vieną gyvybę.

Kiekviena Holokausto metais išgelbėto žydų vaiko istorija atskleidžia ne tik konkrečios šeimos, bet ir visų Lietuvos žydų tragediją. Išsigelbėjusiųjų emocijos, šiurpi patirtis atsispindi jų dienoraščiuose, piešiniuose, laiškuose, nuotraukose.

Turime viltį, kad tìkros išsigelbėjusių žydų vaikų istorijos, daugybė senų išraiškingų nuotraukų negali nesujaudinti tų, kurie nori pažinti savo krašto praeitį, prisiminti skaudžias, tragiškas netektis, o pirmõsios Lietuvos, 1966 metais Izraelyje pripažintos, Pasaulio Tautų Teisuolės Onos Šimaitės žodžiai nėra to mažo, kuris negali padaryti didelio darbo primins mums, kad ir tamsiausiais istorijos laikotarpiais žmogus turi galimybę rinktis.

Parodos iniciatorius - Kauno dailės gimnazijos Tolerancijos centro vadovas, istorijos mokytojas Saulius Mikuckis

2018 m. rugsėjo mėn.

Paroda „žvilgsnis į Kauną“

Gimnazijos laiptinės galerijoje 2018 m. rugpjūčio - rugsėjo mėn. veikė 8 ir I gimn. kl. mokinių praėjusių mokslo metų vasaros praktikos darbų paroda "Žvilgsnis į Kauną". Praktikos vadovai - dailės mokytojai: Ramunė Staškevičiūtė, Sigita Dackevičiūtė, Česlovas Pečiukas, Ingrida Daščiorienė, Evaldas Mikalauskis, Tomas Žukauskas

72-osios abiturientų laidos kūrybinių darbų paroda

>Jau tapo tradicija kiekvienais metais Kauno visuomenei pristatyti Kauno dailės gimnazijos abiturientų baigiamųjų darbų parodą viešose erdvėse. Šiais metais liepos mėnesį darbus eksponuoti sutiko Kauno apskrities viešoji biblioteka. 2018-ųjų metų abiturientai - 72-oji gimnazijos laida, kuri gegužės mėnesį laikė menų mokyklinį brandos egzaminą ir sukūrė autentiškus dailės kūrinius bei juos pristatė vertinimo komisijai. Visi abiturientai sėkmingai apsigynė darbus, atliktus tapybos, grafikos, skulptūros, tekstilės, dizaino dailės šakų technikomis. Parodoje buvo eksponuojama didesnė šių darbų dalis. Kūrybinių darbų vadovai – profesionalūs dailininkai, ilgamečiai Kauno dailės gimnazijos mokytojai: Ramunė Staškevičiūtė, Virginija Katkevičiūtė, Evaldas Mikalauskis.

>>Retas mokinys gali pasigirti besimokantis buvusiame premjero name. Vienas Kauno dailės gimnazijos pastatų ir yra tarpukario premjero Juozo Tūbelio namas, skendintis Žaliakalnio šlaitų žalumoje. Mokyklą 1946 m. įkūrė dailininkas Česlovas Kontrimas, kuriam įkalbėti tuometinę valdžią dėl tokios mokyklos steigimo buvo nelengva. Dabar čia mokosi daugiau kaip trys šimtai vaikų, kurie be bendrojo lavinimo dalykų per savaitę turi iki 14 valandų dailės pamokų. Jie mokosi piešimo, dailės istorijos, tapybos, grafikos, skulptūros, dizaino, susipažįsta su tekstile, keramika, stiklu, akvarele, kad galėtų vėliau pasirinkti tą meno kryptį, dailės šaką, kurią norėtų giliau studijuoti. Dvejus paskutiniuosius mokymosi gimnazijoje metus moksleiviai gilinasi į pasirinktą dailės šaką, išbando įvairias technikas ir sukuria baigiamąjį darbą.

Norinčiųjų mokytis Kauno dailės gimnazijoje netrūksta – atrankos konkurse du-trys mokiniai pretenduoja į vieną vietą, o maždaug 86 proc. abiturientų ateityje renkasi studijuoti su menu susijusias specialybes. Mokykloje yra mokęsi dabar žinomi įvairiausių pažiūrų ir stilių kūrėjai – nuo realisto V. Gečo (5-ta laida) iki postmodernisto V. Antanavičiaus (10-ta laida). Lietuvos XX a. antrosios pusės ir XXI a. pradžios meninei kultūrai labai reikšminga R. Vaitkūno (12-a laida), P. Repšio (14-ta laida), E. Saladžiaus ir M. Skudučio (21-ma laida), M. Navako (23-čia laida), R. Sližio (24-ta laida), K. Jeroševaitės (25-ta laida), S. Staniūno (37-ta laida) kūryba. Jaunajai kartai atstovauja S. Teitelbaumas (44-ta laida), I. Maldžiūnas (50-ta laida), J. Kyzikaitė (52-a laida), V. Tamoševičiūtė (56-ta laida), M. Plentauskaitė (66-ta laida) ir daugybė kitų menininkų. Buvę gimnazijos mokiniai yra gavę Nacionalines premijas ir yra atstovavę Lietuvai Venecijos bienalėse. Apibendrinat istorinę raidą galima teigti, jog ši mokykla visais laikais buvo kūrybingų asmenybių ugdymo centras.

Eksponuotų darbų autoriai: Liutauras Skvireckas, Jorilė Švedaitė, Aušrinė Kepežinskaitė, Merkys Žebrauskas, Viktorija Marozaitė, Viltė Kirlytė, Indrė Kirlytė, Danielė Vrubel, Eglė Marcinkevičiūtė, Miglė Poderytė.

>Parodos kuratorė ir organizatorė – dailės mokytoja ekspertė Ramunė Staškevičiūtė

Akvarelės paroda

2018 m. birželio 18 - liepos 15 d. Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Dainavos padalinyje (Savanorių pr. 377-13) veikė I-II gimn. kl. mokinių akvarelės kompozicijų paroda "Kelionės tarp pasakos ir tikrovės". Mokytojos - Daiva Šlajienė ir Milda Šležaitė

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 684 20526
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

Projektai

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka