Gimnazijos taryba

Informuojame Jus, kad šių metų sausio mėnesį įvyko rinkimai į Gimnazijos Tarybą.    
Nauja gimnazijos Tarybos sudėtis:

Gimnazijos tarybos pirmininkas:

Mokytojų atstovai:
1 Kristina Zakarauskienė
2 Marina Nenachova
3 Gintautas Vaičys
4 Bronius Dubavičius
5 Ingrida Daščiorienė

Mokinių atstovai:
1 Minija Žebrauskaitė (II gimn. kl.)
2 Dorotėja Leskauskaitė (I gimn. kl.)
3 Gustė Vekrikaitė (II gimn. kl.)
4 Salomėja Skraskadamskytė (I gimn. kl.)
5 Aurėja Karvelytė (III gimn. kl.)

Tėvų atstovai:
1 Laura Pavasarienė
2 Rinaldas Viliušis
3 Ligita Deltuvienė
4 Reda Mackevičienė
5 Jurgita Trainaitė

Žaliakalnio bendruomenės atstovas:
Andrius Nutautas