Vizija

Kauno dailės gimnazija – valstybinė specializuoto ugdymo gimnazija, kurioje konkurso būdu priimti išskirtinių gabumų dailei turintys mokiniai iš Kauno regiono ir visos šalies plėtoja savo kūrybines galias, dailės dalykų mokydamiesi kartu su bendruoju ugdymu, įgyja tolesnėms studijoms meninio profilio mokyklose reikalingų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.