Laisvos darbo vietos

Kauno dailės gimnazija skelbia atranką į laisvą specialiojo pedagogo pareigybę.

Specialusis pedagogas