Klasių vadovai

1

Rūta Pečiūrienė

2

Violeta Šniokienė

3

Renata Skraskadamskienė

4

Vida Kell

5a

Greta Akelaitienė

5b

Vaiva Ragauskaitė

6

Saulius Mikuckis

7

Aleksandras Tiškus

8a

Eglė Karpavičienė

8b

Aistė Drąsutavičiūtė Natale

I

Palmira Auglienė

IIa

Loreta Zablockienė

IIb

Nijolė Mieliauskienė

III

Gedas Paulauskas

IV

Marina Nenachova