Dailės mokytojai

Pavardė, vardas

Kvalifikacinė kategorija

Mokomieji dalykai

Čepulienė Dalia

Mokyt. metodininkė

Dailė, grafinis dizainas

Dackevičiūtė Sigita

Mokyt. metodininkė

Skulptūra, erdvinė plastika

Dadurkevičienė Giedrė

Mokyt. metodininkė

Dailė, dizainas

Daščiorienė Ingrida

Vyr. mokytoja

Piešimas

Deveikis Mykolas

Mokytojas

Dizainas

Galdikaitė Jolanta

Mokyt. metodininkė

Dailė, grafika

Juškevičiūtė Aistė

Vyr. mokytoja

Dailė, tapyba, akvarelė

Katkevičiūtė Virginija

Mokyt. metodininkė

Dailė, tekstilė

Lunskienė Danguolė

Mokyt. metodininkė

Dailė, piešimas

Malinauskas Domas Mykolas

Mokytojas

Piešimas

Mikalauskis Evaldas

Mokyt. metodininkas

Piešimas, grafika, šriftas

Mikėnas Saulius

Mokyt. metodininkas

Dailės ir architektūros istorija

Pečiukas Česlovas

Vyr. mokytojas

Piešimas

Rimkevičius Artūras

Vyr. mokytojas

Piešimas, keramika, stiklas

Rudinskaitė Ugnė

Mokytoja

Dailė

Rukšėnienė Dovilė

Mokyt. metodininkė

Dailė, tekstilė, piešimas

Smalakienė Beata

Mokytoja

Dizainas, grafinis dizainas

Šlajienė Daiva

Mokyt. metodininkė

Dailė, piešimas, akvarelė, tautodailė

Šlapikas Algimantas

Mokyt. metodininkas

Skulptūra

Šležienė Birutė

Vyr. mokytoja

Piešimas

Šiupinskienė Neringa

Mokyt. metodininkė

Dailė, piešimas

Vaičys Gintautas

Mokyt. metodininkas

Tapyba, akvarelė

Zubrys Gintaras

Vyr. mokytojas

Tapyba, akvarelė, dailė

Žebrauskas Tadas

Vyr. mokytojas

Dizainas, projektavimas, dailė

Žmuidienė Rasa

Mokyt. ekspertė

Dailė, grafika