Psichologas

Gimnazijos psichologo darbo tikslas – rūpintis gimnazijos bendruomenės psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Psichologo veikla

– Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais – Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais – Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais – Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti – Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas – Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės poreikius – Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti – Atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokose stebėjimą – Bendradarbiauja su mokytojais, klasių auklėtojais, pagalbos mokiniui specialistais, gimnazijos administracija, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, yra mokyklos Vaiko Gerovės komisijos narė – Palaiko ryšius su įvairiomis institucijomis, teikiančiomis psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą – Organizuoja ir įgyvendina prevencines priemones bei programas.

Kada eiti pas psichologą?

– kai pasijunti vienišas, nesuprastas – kai nesutari su tau svarbiais žmonėmis – kai trūksta pasitikėjimo savimi – kai suabejoji gyvenimo prasme, kyla minčių apie savižudybę – kai patyri rimtų sukrėtimų (avarija, artimųjų netektis, smurtas, tėvų skyrybos) – kai kažko labai nerimauji, bijai – kai nebenori mokytis – kai nori labiau pažinti save – kai nežinai, kokia profesija Tau labiausiai tiktų – kai turi klausimų ir nėra su kuo pasitarti.

Gimnazijos psichologė – Oksana Čekavičienė el. paštas: oksana.cekaviciene@kadg.lt

tel. nr.: +370 603 30609