COVID-19 INFORMACIJA

KĄ TURĖČIAU ŽINOTI APIE VAKCINACIJĄ?

2020 m. GRUODŽIO 31d. SPRENDIMO NR. V-3080 PAKEITIMAS

DĖL VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, NUOTOLINIO UGDYMO, PRIEŽIŪROS IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO ĮSTAIGOSE BŪTINŲ SĄLYGŲ

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

DĖL UGDYMO PROCESO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 2020-2021 m.m.

SPRENDIMAS DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

SPRENDIMAS DĖL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ.

Tėvų (globėjų) dėmesiui

Tėvai (globėjai), kurių vaikai, neturi sąlygų mokytis namuose ar patiria mokymosi sunkumų pandemijos metu, turi informuoti mokyklos administraciją. Sprendimus, kurie vaikai nuotoliniu būdu mokysis mokyklose ar kitose savivaldybės paskirtose įstaigose priims mokyklos vaiko gerovės komisija. 

Daugiau informacijos telefonu: 867088942.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. V-438 “Dėl bendradarbiavimo su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais” (su pakeitimais), Jūsų ugdymo įstaigoje dirbantis visuomenės sveikatos specialistas, tiria darbuotojų, ugdytinių ir jų šeimos narių Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) susirgimo atvejus – apklausia sergančiuosius Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) (susirgus ugdytiniui – vieną iš šeimos narių), ir asmenis, turėjusius sąlytį su sergančiais Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), bei informaciją teisės aktų nustatyta tvarka pateikia Nacionalinio visuomenės sveikatos centrui. Užtikriname, kad Jūsų ugdymo įstaigoje dirbantis visuomenės sveikatos specialistas, tiriantis Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejus, ir, vykdantis kitus su tyrimų susijusius veiksmus, laikosi konfidencialumo principo: neatskleidžia sergančiųjų ir sąlytį turėjusių asmens duomenų (asmens informacijos, asmens kontaktinės informacijos, sąlyčio informacijos, kelionės informacijos, nuolatinės ir laikinosios gyvenamosios vietos adreso, šeimos informacijos, asmens sveikatos būklės stebėsenos informacijos, numatomos PGR tyrimo atlikimo dienos informacijos, ir kitos, su tyrimu susijusios informacijos) neįgaliotiems asmenims.

Prašome nedelsiant informuoti Ugdymo įstaigos vadovą (auklėtoją), jei Jūsų vaikas ar kitas šeimos narys susirgo Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) – ši informacija bus perduota ugdymo įstaigoje dirbančiam visuomenės sveikatos specialistui, kuris atliks epidemiologinį tyrimą, ir visi su šiuo tyrimu reikalingi duomenys bus operatyviai perduoti Nacionaliniui visuomenės sveikatos centrui. Taip pat Jūsų ugdymo įstaigoje bus imtąsi skubių veiksmų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo suvaldymo.

Gimnazija siekdamas mažinti ilgalaikes neigiamas COVID-19 pasekmes ir rūpindamasi psichologinės gerovės stiprinimu bei mokinių streso valdymo įgūdžių ugdymu siūlo šią nemokamą psichologinę  paslaugą:

Psichologė Oksana Čekavičienė – 8 612 28511