I-IV gimn. kl. mokinių dailės darbų kaupimas skaitmeniniame aplanke

  • Kauno dailės gimnazijos mokiniai nuo I gimn. klasės privalo rinkti / kaupti savo dailės darbų fotografijas skaitmeniniame aplanke (atmintuke, diske), siekiant parodyti įgytas kompetencijas, sukauptą patirtį, asmeninį kūrybinį augimą bei planingai pasirengti dailės darbų portfolio 12 klasėje.
  • Reikalui esant (pvz., renkantis dailės šaką 11 klasėje ir kt.) mokinys darbų aplanko fotografijas galėtų pademonstruoti mokytojui/-ams ir pretenduoti į pageidaujamą sritį.
  • Dailės darbų aplankas turi būti pildomas kasmet nuo 9 klasės po kiekvienos peržiūros ir praktikos.
  • Į aplanką rekomenduojama mokiniui dėti ne visus, o tik geriausius savo dailės darbus (iki 3 darbų iš kiekvieno dailės dalyko: piešimo, eskizavimo, tapybos, grafikos, dizaino, skulptūros, akvarelės ir kt.)
  • Kaip fotografuoti dailės darbus (plokščią ir erdvinį objektą), pateikta prisegtuose dokumentuose (žr. žemiau).