Visuomenės sveikatos specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto teikiamos paslaugos

Teikia pirmąją medicininę pagalbą
Teikia metodines konsultacijas mokytojams, gimnazistams, jų tėvams
Teikia informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais (gimnazijos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.)
Padeda gimnazistams ugdytis asmens higienos įgūdžius
Dalyvauja gimnazijos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose adaptacijos ir socialines problemas
Vertina gimnazijos aplinkos ir sąlygų atitiktį visuomenės sveikatos reikalavimams
Prižiūri gimnazijos sporto varžybas
Prižiūri gimnazistų nemokamo maitinimo organizavimą
Seka gimnazistų sveikatos būklę.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Aušra Eidukaitytė
el.paštas: ausra.eidukaityte@kaunovsb.eu
tel.nr. +370 674 34647