Nuotolinis mokymas

Gerbiama Gimnazijos bendruomene,

pablogėjus situacijai Lietuvoje ir paskelbus nuotolinį mokymą, jis vyks pagal 2021-2022 m.m  tvarkaraštį.  Nuotolinis mokymas vyks Microsoft Office 365 aplinkoje esančioje TEAMS programėlėje. Jei mokiniui kils sunkumų prisijungti  prie Office 365 aplinkos – galėsite susisiekti su savo klasės auklėtoja (ar pradinio ugdymo mokytoja) arba kreipsitės į IKT administratorių, arba direktorės pavaduotoją menui Aureliją Misiūnienę.

Nuotolinio mokymosi metu Mano dienynas ir Office 365 aplinka taps pagrindine mokyklos ir šeimos bendravimo platforma. Labai prašome sekti mokyklos svetainėje pateikiamą informaciją, žinutes Mano dienyne, Office 365 aplinkoje ir aktyviai bendradarbiauti su mokytojais ir mokyklos administracija. Kad nuotolinis mokymasis vyktų sklandžiai, reikia visų mūsų pastangų. Tegu šis iššūkis sutelks mus ir mes sklandžiai įsitrauksim į nuotolinio mokymo veiklas.  

Direktorė  tel.: 8 37 407085;

Direktorės pavaduotoja bendrajam ugdymui 8 684 20526;

Direktorės pavaduotoja menui 8 674 17720;

Direktorės pavaduotojas admininstracijai ir ūkiui 8 37 407092;

Informacinių technologijų sistemų administratorius, tel. 861426680.

  • Psichologo – psichologas@kadg.lt
  • Socialinio pedagogo – soc.pedagogas@kadg.lt

 

Pagalba moksleiviams nuotolinio mokymo metu „Padėsim prisijungti “ (padesimprisijungti.lt)

Hibridinis mokymas.pdf (emokykla.lt)

Nuotolinio mokymo Vadovas_3.pdf (emokykla.lt)