Misija

Kauno dailės gimnazijos misija – ugdyti išskirtinių gabumų dailei turinčius 7(6)-18 metų vaikus pagal specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio ir dailės, pagrindinio ir dailės, vidurinio ir dailės ugdymo programas) ir atskleisti jų meninius gebėjimus, polinkius, kūrybiškumą, kartu puoselėjant pagarbą nacionalinėms ir pasaulio kultūrų vertybėms.