Mokinių taryba

PREZIDENTĖ  –  Arėja Savukaitytė (III gimn. kl.)

PAVADUOTOJAI – Ema Mainonytė (I gimn. kl.)

SEKRETORĖ – Fausta Jusaitytė (IIb gimn. kl.)

NARIAI:

Luknė Breivytė (7  kl.)
Ieva Karoblytė (7 kl.)
Beata Pleškytė (7 kl.)
Daina Barzdaitė (8b kl.)
Emanuelė Liesytė (8a kl.)
Marija Gelažauskaitė (IIa gimn. kl.)
Greta Gurskaitė (IIa gimn. kl.)
Elena Jamantaitė (IIa gimn. kl.)
Kamilė Vasiliauskaitė (IIa gimn. kl.)
Ugnė Bielskytė (IIa gimn. kl.)
Ilzė Kazakauskaitė (IIa gimn.kl.)
Smiltė Petkevičiūtė (IIb gimn. kl.)
Gabrielė Dabulskytė (III gimn. kl.)