Stojamieji egzaminai

Nuo sausio 10 dienos priimami dokumentai dėl stojimo į Kauno dailės gimnaziją:

prašymas (galite atsisiųsti formą);
pažyma apie mokymosi pasiekimus (I pusmečio arba trimestro įvertinimus);
asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas,

Prašome nesiųsti pavienių dokumentų, o siųsti iš karto visus dokumentus (skenuotus / fotografuotus) el.p. sekretore@kadg.lt (pavieniai dokumentai nebus priimami).