Stojamieji egzaminai

Nuo sausio 10 dienos priimami dokumentai dėl stojimo į Kauno dailės gimnaziją:

prašymas (galite atsisiųsti formą)
vienas iš pažymėjimų arba pažyma:
įgyto išsilavinimo pažymėjimas,
mokymosi pasiekimų pažymėjimas,
pažyma apie mokymosi pasiekimus
asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas,
2 nuotraukos (pažymėjimams)

Prašome nesiųsti pavienių dokumentų, o siųsti iš karto visus dokumentus (skenuotus / fotografuotus) el.p. sekretore@kadg.lt (pavieniai dokumentai nebus priimami).