Paslaugos

        Kauno dailės gimnazijoje teikiamos paslaugos:

  • Psichologo – psichologas@kadg.lt
  • Socialinio pedagogo – soc.pedagogas@kadg.lt, tel.nr.: +370 606 44720
  • Logopedo – logopedas@kadg.lt
  • Visuomenės sveikatos specialisto –  ausra.eidukaityte@kaunovsb.eu

       Mokamos paslaugos:

  • Pailginta dienos grupė
  • Dailės parengiamoji grupė