Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija,

patvirtinta 2024 m. kovo 27 d. Kauno dailės gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-25:

Komisijos pirmininkė – Aurelija Misiūnienė pavaduotoja meniniam ugdymui.

Nariai:

  • Greta Akelaitienė, socialinė pedagogė;
  • Oksana Čekavičienė, psichologė;
  • Renata Skraskadamskienė, pradinių klasių vyr. mokytoja;
  • Kristina Zakarauskienė, geografijos mokytojas metodininkė;
  • Rasa Žmuidienė dailės mokytoja ekspertė.