Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija,

patvirtinta 2023 m. rugsėjo 4 d. Kauno dailės gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-52:

Komisijos pirmininkė – Elada Mikuckienė, pavaduotoja bendrąjam ugdymui.

Nariai

  • Aurelija Misiūnienė, pavaduotoja meniniam ugdymui;
  • Greta Akelaitienė, socialinė pedagogė;
  • Oksana Čekavičienė, psichologė;
  • Lina Gicevičiūtė, logopedė;
  • Renata Skraskadamskienė, pradinių klasių vyr. mokytoja;
  • Saulius Mikuckis, istorijos mokytojas metodininkas,
  • Danguolė Lunskienė dailės mokytoja metodininkė.