Bendrojo ugdymo mokytojai

Pavardė, vardas

Kvalifikacinė kategorija

Mokomieji dalykai

   

Auglienė Palmira

Mokyt. metodininkė

Biologija, gamta ir žmogus

Čipkuvienė Raimonda

Mokytoja

Matematika

Drąsutavičiūtė Natale Aistė

 Mokyt. metodininkė

Anglų kalba

Girdžijauskė Gabrielė

Mokytoja

Kūno kultūra

Jūronas Simas

Mokytojas

Tikyba

Karpavičienė Eglė

Vyr. mokytoja

Kūno kultūra, amglų k.

Kell Vida

Mokyt. metodininkė

Pradinės kl.

Markauskienė Daiva

Mokyt. metodininkė

Lietuvių kalba

Mieliauskienė Nijolė

Vyr. mokytoja

Lietuvių kalba

Mikuckienė Elada

Vyr. mokytoja

Istorija

Mikuckis Saulius

Mokyt. metodininkas

Istorija

Misiūnienė Aurelija

Mokyt. metodininkė

Lietuvių kalba

Nemčinskienė Birutė

Mokyt. metodininkė

Muzika

Nenachova Marina

Vyr. mokytoja

Vokiečių, rusų kalba

Paulauskas Gedas

Mokytojas

Chemija

Pečiūrienė Rūta

Mokyt. metodininkė

Pradinės kl.

De Potestad Maria

Mokytoja

Ispanų kalba

Ragauskaitė Vaiva

Mokytoja

Anglų kalba

Ramanauskas Algimantas

Vyr. mokytojas

Fizika

Skraskadamskienė Renata

Vyr. mokytoja

Pradinės kl.

Šniokienė Violeta

Mokyt. metodininkė

Pradinės kl.

Stasiukynaitė Renata

Mokyt. metodininkė

Prancūzų kalba

Staškevičienė Genovaitė

Vyr. mokytoja

Matematika

Tiškus Aleksandras

Vyr. Mokytojas

Matematika

Zablockienė Loreta

Mokyt. metodininkė

Lietuvių kalba

Zakarauskienė Kristina

Vyr. mokytoja

Geografija, gamta ir žmogus

Zujevaitė Vitalija

Vyr. mokytoja

Etika, Gyvenimo įgūdžiai