Gimnazijos taryba

Informuojame Jus, kad šių metų sausio mėnesį įvyko rinkimai į Gimnazijos Tarybą.    
Nauja gimnazijos Tarybos sudėtis:

Gimnazijos tarybos pirmininkas: Gintautas Vaičys

Mokytojų atstovai:
1 Kristina Zakarauskienė
2 Marina Nenachova
3 Bronius Dubavičius
4 Ingrida Daščiorienė

Mokinių atstovai:
1 Minija Žebrauskaitė (IV gimn. kl.)
2 Dorotėja Leskauskaitė (III gimn. kl.)
3 Gustė Vekrikaitė (IV gimn. kl.)
4 Salomėja Skraskadamskytė (III gimn. kl.)

Tėvų atstovai:
1 Laura Pavasarienė
2 Ligita Deltuvienė
3 Reda Mackevičienė
4 Jurgita Trainaitė

Žaliakalnio bendruomenės atstovas:
Andrius Nutautas