Administracija

Direktorė

Rusnė Marija Voverienė

baigė VU, filologė, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja. Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

II vadybinė kategorija.

 
 
 

Direktoriaus pavaduotoja  ugdymui

Elada Mikuckienė

III vadybinė kategorija.

Direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui

Aurelija Misiūnienė

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui

Bronius Dubavičius