Parama gimnazijai

Parama

Nuoširdžiai dėkojame Jums, kad kiekvienais metais pagal galimybes remiate mūsų gimnaziją, skirdami  1,2 proc., gyventojų pajamų mokesčio.
Materialinė parama labai reikalinga. Jūsų dėka gimnazija tampa saugesnė, patrauklesnė, labiau atitinkančia visuomenės, tėvų, mokinių lūkesčius.
2023 m. gautos paramos lėšos (6386,00 Eur.) buvo tikslingai panaudotos gimnazijos ugdymo(si) bazės turtinimui, aplinkos kūrimui bei gražinimui.
Tikėdamiesi Jūsų supratimo ir paramos kreipiamės į Jus ir vėl kviečiame skirti už 2023 m. 1,2 procento pajamų mokesčio Kauno dailės gimnazijai.
Nutarę šią paramą skirti mokyklai, Jūs galite iki 2024 m. gegužės 1 d. tai padaryti asmeniškai užpildę specialios formos FR0512 prašymą ir pateikę jį elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS).
Rekvizitai 1,2 procentų paramai skirti:
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190994793.
Paramos gavėjo pavadinimas – Kauno dailės gimnazija
Primename, kad šią paramą Jūs galite skirti iki 2024 m. gegužės 1 dienos.

Iš anksto dėkojame už Jūsų paramą ir rūpestį.

Gimnazijos administracija