Klasių vadovai

Klasė           Vadovas

1                     Renata Skraskadamskienė

2                    Vida Kell

3                    Rūta Pečiūrienė

4                   Violeta Šniokienė

5                   Aleksandras Tiškus

6a                 Eglė Karpavičienė

6b                Aistė Drąsutavičiūtė Natale

7                   Palmira Auglienė

8a                 Loreta Zablockienė

8b                 Nijolė Mieliauskienė

Ia gimn.      Marija Kaunietienė

Ib gimn.      Saulius  Mikuckis

III gimn.      Kristina Zakarauskienė

IVa gimn.    Vitalija Zujevaitė

IVb gimn.    Vitalija  Zujevaitė