Mokinių taryba

Pirmininkė – Barbora Jamantaitė (IVa gimn.)

Nariai:

Gustė Vekrikaitė (II gimn.)

Emilė Masytė (III gimn.)

Saulė Budriūnaitė (IVa gimn.)

Ramunė Kašėtaitė (IVa gimn.)

Evelina Bitinaitė (IVb gimn.)