Paslaugos

        Kauno dailės gimnazijoje teikiamos paslaugos:

  • Psichologo – psichologas@kadg.lt
  • Socialinio pedagogo – soc.pedagogas@kadg.lt
  • Logopedo – logopedas@kadg.lt

       Mokamos paslaugos:

  • Prailginta dienos grupė
  • Dailės parengiamoji grupė