Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija,

patvirtinta 2017 m. rugpjūčio 31d. Kauno dailės gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-33:

Komisijos pirmininkė – Elada Mikuckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

  • Karolina Petraitytė, socialinė pedagogė,
  • Vilma Pavlovienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,
  • Oksana Čekavičienė, psichologė,
  • Kristina Zakarauskienė, geografijos vyr. mokytoja,
  • Vida Kell, pradinių klasių mokyt. metodininkė.