Administracija

Direktorė
Rusnė Marija Voverienė
Tel. 8 37 407 085

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Elada Mikuckienė
Tel. 8 684 20 526

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui
Bronius Dubavičius
Tel. 8 37 407 092
Mob. tel. 8 679 48400

Vyr. buhalterė
Sonata Dabulskienė
Tel. 8 37 407 086

Raštinės vedėja
Sonata Dabulskienė

Sekretorė
Raimonda Mickūnienė
Tel. 8 614 33166

Bibliotekininkė
Rasa Gabalė
Tel. 8 605 75808