Administracija

Direktorė
Rusnė Marija Voverienė

Tel. 8 37 407 085

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Elada Mikuckienė

Tel. 8 684 20 526

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui
Bronius Dubavičius

Tel. 8 37 407 092
Mob. tel. 8 679 48400

Vyr. buhalterė
Edita Ragažinskienė

Tel. 8 37 407 086

Raštinės vedėja
Sonata Dabulskienė

Sekretorė
Raimonda Mickūnienė

Tel. 8 614 33166

Bibliotekininkė
Laimutė Ramanauskienė

Tel. 8 620 58536