Neįgaliems

Neįgaliesiems pritaikyti spartieji klavišai:

  • Penkis kartus paspauskite klavišą SHIFT: įjungia ir išjungia klavišų fiksavimą
  • Laikykite nuspaudę klavišą SHIFT aštuonias sekundes: įjungia ir išjungia klavišų filtravimą
  • Laikykite nuspaudę klavišą NUM LOCK penkias sekundes: įjungia ir išjungia perjungimo įgarsinimą
  • Kairysis ALT+kairysis SHIFT+NUM LOCK: įjungia ir išjungia pelės imitavimą klaviatūra
  • Kairysis ALT+kairysis SHIFT+PRINT SCREEN: įjungia ir išjungia kontrastingą vaizdą

Kitos klavišų kombinacijos:

F1 – iškviečiamas žinynas
F2 – pervadinti pasirinkto katalogo ar failo pavadinimą
F3 – darbalaukyje atveriamas bylų paieškos langas
F5 – atnaujinamas vaizdas („refresh“)
F10 – atidaromas programos meniu
Ctrl + A – pažymimi visi darbalaukio objektai
Alt + Enter – atverčiamas objekto savybių skydelis
Alt – pabraukta raidė iš meniu – pasirenkamas meniu skyrius
Ctrl + F4 – Uždaromas langas
Ctrl + C – pažymėti objektai kopijuojami į kompiuterio atmintį
Ctrl + V – į pasirinktąją vietą iš kompiuterio atminties nukopijuoti objektai įklijuojami
Delete – ištrinamas pasirinktas objektas
Ctrl + D – ištrinamas pasirinktas objektas
Alt + Tarpas – atveriamas lango meniu
Shift + F10 – atveriamas pažymėto objekto meniu
Ctrl + Esc – iškviečiamas „Start“ meniu
Alt + Tab – pasirinkti kitą langą
Ctrl + Z – atšaukiamas paskutinis veiksmas