Metodinės grupės

  1. Kalbų metodinė grupė.

          Pirmininkė – anglų kalbos mokyt. metodininkė Aistė Drąsutavičiūtė Natale.

  1.  Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė.

           Pirmininkas – matematikos vyr. mokytojas Aleksandras Tiškus.

  1.  Visuomenės mokslų, dorinio ugdymo, muzikos ir fizinio  ugdymo metodinė grupė.

           Pirmininkė – geografijos vyr. mokytoja Kristina Zakarauskienė.

  1.  Pradinių klasių metodinė grupė.

           Pirmininkė – pradinių klasių mokyt. metodininkė Violeta Šniokienė.

  1.  Menų metodinė grupė.

          Pirmininkė – dailės mokyt. metodininkė Dovilė Rukšėnienė.