Sveikiname Rūtą Valantiejutę ir Julių Gaižauską (III gimn. kl.), prof. A. Žmuidzinavičiaus piešimo olimpiadoje laimėjusius I-ąją ir III-ąją vietas!