MOKYKLOS KŪRĖJAI ATMINTI
Dalia Ona Zubovaitė – Palukaitienė
1938 11 25 – 2022 12 04


MOKYKLOS KŪRĖJAI ATMINTI
Dalia Ona Zubovaitė – Palukaitienė
1938 11 25 – 2022 12 04

Mes tokie laikini –
 kaip lietus į žemę nupuolęs.
 Ir tokie amžini –
 kaip erdvė, kaip žodžiai, kaip molis…

                                                                

                                                                                  R. Skučaitė

Mus paliko tikrojo elito atstovė, menininkė, visuomenės veikėja DALIA ONA ZUBOVAITĖ- PALUKAITIENĖ.

Likimas lėmė, jog žymią savo gyvenimo ir veiklos dalį ji paskyrė mūsų mokyklai – Kauno dailės gimnazijai.

Kilusi iš garsios menininkų ir kultūros veikėjų giminės, M. K. Čiurlionio anūkė Dalia taip pat pasirinko kūrėjos kelią. Baigusi aukštąsias skulptūros studijas Vilniuje ji grįžo į Kauną. Čia  dailininkės darbą derino su pedagogine veikla. Nuo 1976 m. ji, kaip skulptūros mokytoja, pradėjo dirbti mūsų mokykloje, tuometinės J. Naujalio vidurinės mokyklos dailės skyriuje. Vėliau tapo ir šio skyriaus vadove. Prasidėjus atgimimo laikotarpiui, D.O. Palukaitienė siekė atkurti visiškai savarankišką dailės mokyklą. Jos titaniškomis pastangomis  XX a. pabaigoje mūsų mokykla tapo vidurine, o vėliau ir gimnazija atskirai nuo J. Naujalio meno mokyklos.

Savo administracinį, pedagoginį ir kartais net ūkinį darbą mūsų mokykloje ji sugebėjo derinti su kūrybine bei visuomenine veikla, rūpinosi S. Kymantaitės-Čiurlionienės palikimu. Neatsitiktinai už nuopelnus Lietuvai Dalia Ona Palukaitienė 1996 metais apdovanota Gedimino ordino I-ojo laipsnio medaliu.

Mokykloje direktorė buvo reikli, dalykiška, konstruktyvi kaip ir savo skulptūrose. Apskritai, ji buvo labai rūpestingas žmogus. Su ja galėjai apsvarstyti ne tik mokyklos problemas, bet ir išsakyti savo asmeninius rūpesčius ar net kaip mamai pasiguosti.

Tie, kuriems teko laimė bendrauti su Dalia Palukaitiene, niekados jos neužmirš.

Tebūnie lengva jai Lietuvos žemelė.

Atsisveikinti su DALIA ONA ZUBOVAITE-PALUKAITIENE bus galima gruodžio 7d. 15-21val. bei gruodžio 8d. 9-14.30val. Kaune A. Juozapavičiaus pr. 1, 1 salė.

 Nuoširdžiai užjaučiame šeimą bei artimuosius ir liūdime kartu.

Kauno dailės gimnazijos bendruomenė