Gimnazijoje lankėsi Juozo ir Jadvygos Tūbelių anūkas Peteris Kuhlmannas su žmona Diana.


Gimnazijoje lankėsi Juozo ir Jadvygos Tūbelių anūkas Peteris Kuhlmannas su žmona Diana.

2023 m. birželio 15 d. Kauno dailės gimnazijoje lankėsi Juozo ir Jadvygos Tūbelių anūkas Peteris Kuhlmannas su žmona Diana. Garbingas svečias atvyko į Lietuvą paminėti savo mamos, dailininkės, rašytojos Marijos Tūbelytės-Kuhlmann 100-ųjų gimimo metinių. Šia proga gimnazijoje buvo eksponuojama keletas M. Tūbelytės-Kuhlmann tapybos darbų, kuriuos iš savo fondų paskolino Istorinė LR Prezidentūra. Svečius atlydėjusi istorijos mokslų daktarė Ingrida Jakubavičienė šiltai pristatė parodą, papasakojo apie dailininkės gyvenimą ir kūrybą. Peteris Kuhlmannas, jau ne pirmą kartą atvykstantis į mamos gimtinę, pats gimęs ir augęs JAV, džiaugėsi savo senelių namų gražėjimu, kūrybinga ir talentinga jaunąja karta, gerbiančia ir puoselėjančia kultūrinį Lietuvos palikimą. Po oficialių kalbų svečiai mielai bendravo su mokytojais, vyresnių klasių mokiniais, besiruošiančiais praktikos darbų peržiūrai,
žvalgėsi po gimnazijos patalpas, grožėjosi stogo terasoje atsivėrusiais Kauno centro ir Žaliakalnio vaizdais. Tikimės, kad išvykdamas P. Kuhlmannas išsivežė pačius šilčiausius
jausmus ir norą dar ne kartą čia apsilankyti. Tą liudija tyliai žmonai pakuždėti žodžiai: ,,Kokie jaukūs šie namai – norėčiau čia gyventi“.