.

Nuo 2024 m. vasario 12 d. „Laiptų” galerijoje (Dainavos g. 1 ir Dzūkų g. 2) eksponuojami 4-9 kl. mokinių piešiniai. Paroda „Iškilių Lietuvos asmenybių portretai”, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. 
Dailės mokytojai: G. Dadurkevičienė, I. Daščiorienė, J. Galdikaitė, A. Juškevičiūtė, V. Katkevičiūtė, D. Rukšėnienė, D. Lunskienė, U. Rudinskaitė, D. Šlajienė, N. Šiupinskienė, T. Žebrauskas
Skelbiame konkurso laureatus:

1 vietos diplomais apdovanotos šios mokinės:

5 klasės mokinė  IEVA LUKOŠIŪTĖ ( mokytoja Aistė Juškevičiūtė)

6 klasės mokinė   Grytė Paurazaitė ( mokytoja Daiva Šlajienė)

7 klasės mokinė   Ona Nutautaitė   ( mokytoja Dovilė Rukšėnienė)

9 klasės mokinė   Ema Kalvėnaitė ( mokytoja Ingrida Daščiorienė)

 DIPLOMAIS su nominacija apdovanoti šie mokiniai:

5 klasės mokiniai:

 Totilaitė Vėjūnė – Už įdomią interpretaciją istorine tema ( mokytoja Aistė Juškevičiūtė)

Zdanevičiūtė Justina – Už žymaus Lietuvos kultūros puoselėtojo portretą ( mokytoja Neringa Šiupinskienė)

Švedas Jurgis –  Už žymaus Lietuvos kultūros puoselėtojo portretą ( mokytoja Aistė Juškevičiūtė)

6 klasės mokiniai: 

Kvasiliūtė Julija – Už įdomiai atliktą istorinės asmenybės portretą ( mokytojas Tadas Žebrauskas)

Bilziukevičiūtė  Kotryna – Už įdomiai atliktą istorinės asmenybės portretą ( mokytoja Jolanta Galdikaitė)

Bieliūnaitė Emilija  – Už įdomiai atliktą istorinės asmenybės portretą( mokytoja  Jolanta Galdikaitė)

7 klasės mokinė

Kilinskytė Eglė – Už  Už žymaus Lietuvos kultūros puoselėtojo portretą ( mokytoja Virginija Katkevičiūtė)

9 klasės mokinės:
Gudaitė Kotryna – Už puikiai atskleistą asmenybės ir architektūros sintezę (mokytoja Ingrida Daščiorienė)

Malinauskaitė Katerina – Už puikiai atskleistą asmenybės ir architektūros sintezę (mokytoja Ingrida Daščiorienė)

4 klasės mokinės:

Dranseikaitė  Barbora – Už žymaus Lietuvos kultūros puoselėtojo portretą (mokytoja Giedrė Dadurkevičienė)

Vidmantaitė  Elzė –  Už žymaus Lietuvos kultūros puoselėtojo portretą (mokytoja Giedrė Dadurkevičienė)

SVEIKINAME IR DŽIAUGIAMĖS KARTU SU JUMIS